Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” implicată într-un proiect european de 18 milioane de lei

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” implicată într-un proiect european de 18 milioane de lei
26-02-2018

 Primarul Municipiului Dorohoi, a semnat marți, 13 februarie 2018, contractul de finanțare pentru proiectul:

 
Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi - program integrat de măsuri de intervenție (CMP – Dh), Cod proiect:114921, Componentă 1 - Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
 
Proiectul cu o valoare totală de 17.978.714,44 lei și durată de implementare de 36 luni, a fost semnat astazi 13.02.2018. Primăria Municipiului Dorohoi în cadrul contractului de finanțare are următorii parteneri: Direcția de Asistență Socială Dorohoi, Fundația Corona, Gradinița Ștefan cel Mare și Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu.
 
Proiectul îsi propune facilitarea accesului la servicii sociale/medicale/socio-medicale pentru minim 250 familii/600 persoane din comunitatea marginalizată non-romă „Cartier Plevna – Dorohoi”, Municipiul Dorohoi.
 
Pentru creșterea gradului de acces la servicii educaționale/creșterea gradului de participare școlară și al diminuării/prevenirii fenomenului de abandon școlar va fi implementat un set de măsuri privind:
 
- dezvoltarea infrastructurii educaționale: diversificarea și creșterea numărului și calității materialelor didactice, dezvoltarea de programe educative extracurriculare, inclusiv școala de vară (acțiuni civice și de voluntariat în scopul cunoașterii/acceptării/integrării persoanelor marginalizate în special a celor cu dizabilități, de altă etnie, întăririi relațiilor intergeneraționale s.a.);
- dezvoltarea serviciilor de consiliere educațională: consiliere școlară elevi și părinți, monitorizare traseu școlar și a performanțelor școlare, recompensare performanțe școlare, integrarea elevilor cu probleme într-un program de educație de tip remedial;
- dezvoltarea unui program de tip școală după școală pentru minim 60 de copii;
- constituire grupe de creșă (învățământ antepreșcolar) în care vor fi integrați minim 20 de copii (0-3 ani).
 
Fiecare copil va beneficia de pachet suport material care include: diverse materiale educative, rechizite, hrană pe parcursul serviciilor la care participa. Pentru stimularea participării și realizării de performanță școlară se vor acorda premii, subvenții. Acordarea lor va fi condiționată de prezența beneficiarului la orele de curs, implicare școlară și extracurriculară, performanțe înregistrate.
 
Pentru depășirea situației de sărăcie și excluziune socială al populației din zona marginalizată se vor implementa măsuri specifice de stimulare și dezvoltare a antreprenoriatului local.
 
Măsurile active de ocupare implementate în proiect vizează:
- informarea și consilierea profesională - motivare, formare profesională, mediere pe piața muncii pentru 310 de beneficiari,
- dezvoltarea competențelor - formarea și calificarea beneficiarilor în acord cu cerințele pieței, inclusiv formarea prin ucenicie (minim 50 persoane incluse în programe de ucenicie),
- stimularea, dezvoltarea și susținerea antreprenoriatului - identificarea potențialilor antreprenori, consilierea și formarea specifică (minim 60 beneficiari), inclusiv finanțarea de mici afaceri cu potențial de creștere (minim 20 micro-granturi alocate),
- subvenționarea angajatorilor pentru angajarea beneficiarilor proiectului (minim 50 de subvenții).
Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru minim 120 de familii din comunitatea marginalizată non -roma „Cartier Plevna – Dorohoi”, Municipiul Dorohoi.
- minim 120 de familii din comunitatea marginalizată vor beneficia în cadrul proiectului de intervenții punctuale în scopul îmbunătățirii condițiilor de locuit, respectiv: înlocuire/reparații tâmplărie, izolații termice, acoperisuri blocuri.
-amenajarea unui spatiu de 180 mp – Centru de sprijin occupational.
 
Intervențiile pe componenta de locuire contribuie la creșterea siguranței locuirii, calității vieții beneficiarilor, asigurarea confortului și mediului necesar îmbunătățirii și menținerii stării de sănătate și capacității de învățare și ocupare a membrilor familiilor beneficiare.
 
Toți beneficiarii proiectului vor avea acces egal și nediscriminatoriu la activitățile și serviciile dezvoltate în proiect.
 
Pentru mai multe informatii: e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro, tel: 0231/610133 – persoana de contact Razvan Tuduruta, sau la sediul Primariei mun. Dorohoi din str. Grigore Ghica nr. 34.

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI