Mihai Iordana-Daniela

Mihai Iordana-Daniela
13-02-2018

 Profesor titular de limba engleză, gradul didactic I

 
Director adjunct al Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi
 
- Profesor titular de limba engleza 
- Profesor  - diriginte
- Membru al Consiliului de Administrație
- Responsabil  al comisiei metodice de limbi moderne
- Responsabil  al comisiei metodice a diriginților
- Responsabil al comisiei lectoratelor cu părinţii 
- Membru al echipei de proiect Comenius „LEGENDELE NOASTRE – LEGENDELE VOASTRE”
- Coordonator al proiectului şcolar Comenius ”ROADS TO THE ROOTS”
- Coordonator/respondent în cadul proiectului TALIS
- Absolvent cursuri de master  - Teoria și practica traducerii – limba franceză
- Masterand an II – Facultatea de Științe ale Educației – Managementul Instituțiilor Educaționale.

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI