Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi – mobilitate ERASMUS+ la Bad Ems Nassau, Germania

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi – mobilitate ERASMUS+ la Bad Ems Nassau, Germania
25-11-2018

 În perioada 12-17 noiembrie 2018, o delegație formată din profesori și elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi a participat la o întâlnire transnațională în cadrul Programului  ERASMUS+, acțiunea KA2, Interkulturelles Lernen an unserenSchulen – Innovative Bausteinezur Umsetzung in wichtigenFachern – „Multicultural Aspects in Our Schools”, număr de referință2017-1-DE03-KA219-035526_5.

 
Întâlnirea a avut loc la Realschuleplus Bad Ems Nassau (Germania), școala coordonatoare, unde s-au reunit echipele de proiect din toate celelalte țări partenere: Turcia, Italia, Malta, Grecia, România.
Reamintim că scopul principal al proiectului îl constituie integrarea armonioasă a migranților și a refugiaților în comunitățile școlare care se confruntă cu această realitate, reducerea prejudecăților sociale, a agresiunii și implicit a eșecului școlar, prin construirea unui climat deschis, tolerant și empatic. 
 
Pentru aceasta, activitățile proiectate vizează achiziții în domeniul competențelor sociale, democratice și interculturale, având drept esență atașamentul față de valorile democratice, drepturile fundamentale, incluziunea socială, nondiscriminarea și participarea activă, în contextul larg al unei societăți contemporane extrem de diverse și contradictorii, un adevărat amalgam de entități etnice, care trebuie să trăiască în armonie și respect.
 
Conceptele-cheie care stau la baza activităților organizate pe module sunt cele de incluziune și dialog cultural, iar grupul-țintă îl reprezintă copiii migranților, ai refugiaților din școlile partenere, copii cu experiențe multiculturale diverse. Specificul școlii românești îl constituie prezența în rândul populației școlare a copiilor de emigranti români care, în trecut, au trăit alături de părinții lor experiența europeană, au locuit și au învățat în diverse colțuri ale Europei, dar s-au reîntors în țară pentru a-și relua pregătirea școlară în limba maternă, aducând însă cu ei culori din patrimoniul de civilizație europeană. 
 
Complementar, vorbim de copiii români care învață în prezent în școlile europene, care poartă cu ei și împărtășesc celor alături de care învață să trăiască acum elemente de identitate națională. Prima mobilitate din cadrul proiectului s-a derulat în luna decembrie 2017, la Marigliano, în Italia și s-a axat pe literatură și teatru ca modalități de cunoaștere a rădăcinilor culturale ale copiilor care interacționează în spatiul școlar. A doua mobilitate transnațională a avut loc în luna mai 2018, la Corum, înTurcia și a avut drept temă muzica și dansul ca ambasadori ai cunoașterii, ai înțelegerii și ai descoperirii backgroundului cultural al celorlalți.
 
A treia întâlnire de proiect s-a desfășurat la Realschule plus Bad Ems Nassau (Germania), iar tema a vizat religiile și tradițiile, ca modalități de descoperire și cunoaștere reciprocă a copiilor/tinerilor. Programul mobilității a fost unul variat și a inclus activități interesante atât pentru elevi cât și pentru profesori. Luni, a avut loc ceremonia de deschidere a activităților proiectului, ceremonie care a avut menirea să evidențieze pregnantul caracter cross cultural al instituției; elevii imigranți de la Realschule plus Bad Ems Nassau au prezentat oaspeților poveștile lor de viață într-o manieră atractivă, dar și emoționantă, în timp ce profesorii s-au intâlnit cu funcționari ai Foreign Office, care au furnizat informații cu privire la situația migranților, la traficul de refugiați, precum și date despre modul în care se ocupă de integrarea acestora în comunitate. Copiii/tinerii participanți au pregătit împreună pachete cu jucării și dulciuri pe care le-au oferit copiilor unei grădinițe (Gifts of Hope).
 
Ziua de marți a debutat cu o activitate comună profesori și elevi, care au participat la deschiderea expoziției GivatHaviva, având ca temă inteculturalitatea, apoi a urmat o vizită la Primăria Bad Ems (Rathaus), unde s-au întâlnit cu oficialități ale orașului. Elevii echipelor Erasmus din școlile partenere au lucrat apoi în echipe mixte într-un workshop Sound of Sounds, în vederea realizării unor materiale digitale inovatoare. Evenimentul-cheie al zilei de miercuri l-a constituit participarea la un workshop având drept obiectiv cunoașterea elementelor specifice diferitelor confesiuni și apoi  la un simpozion pe tema dialogului interreligios, la care au participat, ca invitați, reprezentanți ai creștinismului, islamului și iudaismului din regiunea Rhein-Lahn-County și Koblentz.
 
Ziua de joi a fost dedicată unei excursii de documentare la Cologne (Koln). Organizați în echipe mixte, elevii au fost antrenați într-un concurs-joc de explorare a orașului, de descoperire a unor obiective pe baza unor indicații precise cuprinse în bilețele. Jocul presupunea comunicare între participanți de etnie diferită, spirit de inițiativă și competitiv. Vineri, ultima zi a mobilității, s-a procedat la evaluarea întregii activități, s-a discutat despre alte sarcini care urmează a fi îndeplinite și despre viitoarea întâlnire de proiect. Elevii români participanți la mobilitate au mărturisit că au avut parte de o săptămână provocatoare, plină de experiențe incitante:
 
„Mă aflu printre norocoșii care au participat la schimbul de experiență din cadrul proiectului Erasmus… Eu am locuit și am învățat în Germania vreme de doi ani, am deprins limba germană, iar acum s-a ivit oportunitatea de a o vorbi din nou. Elevii din școala-gazdă din Germania ne-au primit cu brațele deschise și au rămas plăcut surprinși de faptul că eu înțelegeam și vorbeam în limba lor. Am conversat pe tema proiectului, am realizat împreună activități, am împărtășit experiențe personale într-un cadru foarte plăcut. În plus, am avut prilejul să întâlnesc în această școală copii de români stabiliți acolo, cu care am schimbat impresii. Am vorbit în limba germană și în limba engleză, ceea ce a fost deosebit de captivant. În ansamblu, a fost o atmosferă multiculturală foarte frumoasă, de care îmi voi aminti cu mare plăcere. Sunt bucuroasă că fac parte din generația Erasmus!” (Isabelle, clasa a VIII-a A);
 
„M-am născut în Italia, unde am locuit zece ani, dar m-am întors în România și îmi continui aici școala. Am fost foarte fericit să particip la proiectul Erasmus și să capăt experiență. Mi s-a părut interesant să particip la un atelier de lucru care a avut ca subiect diferența de religie a copiilor din școli. Ideea era că, indiferent de religia în care s-au născut, copiii care migrează cu părinții lor în alte țări trebuie să accepte și alte religii, să fie înțelegători cu cei care sunt diferiți din acest punct de vedere. Toți trebuie să trăiască în pace și înțelegere în noul loc (noua țară). Foarte atractivă a fost și excursia la Koln, unde am fost atrași într-o adevărată aventură de descoperire a orașului; am acționat în echipe combinate (români-italieni-germani-maltezi-greci), cooperând pentru rezolvarea unor sarcini comune. Mi-a plăcutfaptul că am fost pus în situația de a dialoga în limbile italiană și engleză, precum și interacțiunea cu copiii de origine română din Germania.” (Fabio, clasa a VII-a B)

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI