Raport dezbatere „Educația ne unește”

Raport dezbatere „Educația ne unește”
30-05-2019

 Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi;

 
Data organizării dezbaterii: 29.05.2019;
 
Coordonator dezbatere: Dir. Luca Otilia Stela, Prof. Ghebac Mihai Ovidiu;
 
Date de contact: Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, jud.Botoşani, Str. Aleea dumbrva nr. 2, scoala8dorohoi@yahoo.com, Tel. 0231610134;
 
Aspecte pozitive semnalate:
- individualizarea învățării, centrarea pe elev și dezvoltarea holistică a  copilului/tânărului;
- definirea rutelor educaționale și diferențierea examenului de absolvire a ciclului liceal superior;
- responsabilizarea familiei ca factor al procesului educațional;
- autonomia instituțională a școlii.
 
Aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii de viziune:
- responsabilitatea educării copiilor este transferată preponderent pe umerii școlii;
- lipsesc resursele materiale și umane;
- evaluarea profesorului nu ar trebui să depindă de performanța individuală a elevilor (lipsa motivației pentru învățare, starea de sănătate, factori sociali, familii monoparentale);
- renunțarea la încadrarea profesorilor de specialitate la materii, cum ar fi: educația fizică, limbă străină, religie la ciclul primar inferior;
- obligativitatea profesorului pentru învățământ primar de a preda materiile profesorilor de specialitate – educația fizică, limbă străină, religie;
- în viziunea ministerului nu se face referire la existența copiilor cu CES, parcursul și integrarea lor în învățământul de masă.
 
Recomandări si scenarii de implementare:
- pentru dezvoltarea copilului este benefic ca acesta să interactioneze cu profesori diferiți cu stiluri pedagogice diferite – profesori de specialitate la învățământul primar;
- existența unui profesor psihopedagog, cu normă întreagă, în fiecare școală, care să se ocupe de dezvoltarea psihoafectivă și emoțională a copiilor, de orientarea elevilor în carieră;
- menținerea ciclului primar de învățământ – clasele pregătitoare – IV;
- menținerea ciclului gimnazial de învățământ – clasele V – VIII;
- menținerea sistemului de notare cu calificative la clasele I – IV.
 
Note generale despre dezbatere:
- cadrele didactice au studiat cu atentie materialul supus dezbaterii;
- dezbaterea s-a desfășurat respectând principiile dialogului;
- coordonatorul de dezbatere a facilitat comunicarea și a încurajat discutarea anumitor aspecte.

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI